logo aerofoto.sk

AeroFoto.sk

Letecké fotografovanie Aero Foto , Aerial,

Fotografovanie Miest a Obcí , Hrady , Zámky , Kaštiele, Kultúrne a Športové Podujatia,

Nehnuteľnosti,Pozemky, Budovy,Areale, Fabriky, Lesné pozemky,Priehrady,Vodné plochy
Športové strediská a.i.

Zhotovenie video prezentácií , Pohľadnice Bannery a iné propagačné materiály.


Stránka sa pripravuje na mobilnú aplikáciu.

Adresa: AeroFoto.sk
Telefon: 0905 770 990
E-mail: AeroFoto.sk@gmail.com